Kütte-ja jahutussüsteemid

Kütte-ja jahutussüsteemide tasakaalustamise eesmärk on saavutada mugavad sisetingimused olme- ja eluruumides.

Mugavusteks ei saa lugeda:
  • Ebaühtlaseid temperatuure erinevates ruumides
  • Pikka ruumide soojenemist hommikul
  • Põhjendamatult suuri energiakulusid
  • Müra torustikes ja küttekehades

Probleemide ärahoidmiseks või lahendamiseks on vajalik kütte- ja jahutussüsteemide hüdrauliline tasakaalustamine.

Kaasaegsed kütte- ja jahutussüsteemide lahendused võimaldavad saavutada soovitud temperatuure erinevates hoone ruumides.

Tasakaalustamata süsteemi iseloomustavad ebaühtlased temperatuurid selle erinevates osades. Soojussõlmele lähedamal asuvad ruumid on üleköetud, kaugeimad aga jahedamad või isegi külmad. Mugava temperatuuri saavutamiseks kaugeimates ruumides tõstetakse reeglina küttevõimsust. Üleköetud ruumides piisab mugavustunde tekitamiseks akna avamisest. Selline teguviis raiskab mõttetult energiat ja seeläbi ka raha.

tasakaalustamata hoone temperatuuride erinevus

Esmane projektijärgne tasakaalustamine tuleb teostada enne hoone kasutuselevõttu. Ekspluatatsiooni käigus võib osutuda kütte- ja jahutussüsteemide tasakaalustamine vajalikuks kui muutub projektijärgne planeering või kasutusotstarve.

Kütte- ja jahutussüsteemide tasakaalustamisel saavutatakse nende optimaalne töörežiim ja energiakulu.

Tasakaalustamise eesmärk

Keskkütte korral köetakse kogu ehitist ühest soojakeskusest. Sooja edastamine toimub torustikus ringleva soojuskandja kaudu. Vesikeskküttesüsteemi torustiku ja reguleerarmatuuri ülesanne on viia igasse ruumi vajalik kogus sooja. Sooja jaotuvuse vastavalt vajadusele tagab tasakaalustatud küttesüsteem.

Tasakaalustamise põhimõte seisneb selles, et tarbijatele (radiaatorid, põrandaküte, õhkpuhurid jne) tekitatakse lisatakistusi liiniseadeventiili abil, mille tulemusena saame soojuskandja tsirkulatsiooni suurendada/vähendada meile vajalikul hulgal. Tasakaalustatud küttesüsteem tagab kogu hoone ühtlase soovitud temperatuuri ja vähendab hoone küttekulusid.

Samasugune olukord on ka hoone tsentraaljahutuse puhul.