Kütte ja jahutuse mõõtmine

Tasakaalustamise eesmärk

Keskkütte korral köetakse kogu ehitist ühest soojakeskusest. Sooja edastamine toimub torustikus ringleva soojuskandja kaudu. Vesikeskküttesüsteemi torustiku ja reguleerarmatuuri ülesanne on viia igasse ruumi vajalik kogus sooja. Sooja jaotuvuse vastavalt vajadusele tagab tasakaalustatud küttesüsteem.

Tasakaalustamise põhimõte seisneb selles, et tarbijatele (radiaatorid, põrandaküte, õhkpuhurid jne) tekitatakse lisatakistusi liiniseadeventiili abil, mille tulemusena saame soojuskandja tsirkulatsiooni suurendada/vähendada meile vajalikul hulgal. Tasakaalustatud küttesüsteem tagab kogu hoone ühtlase soovitud temperatuuri ja vähendab hoone küttekulusid.

Samasugune olukord on ka hoone tsentraaljahutuse puhul.

Kütte- ja jahutussüsteemide mõõtmise metoodika
Measurement, Testing, Adjusting, and Balancing of building HVAC Systems. ANSI/ASHRAE 111-2008 (RA 2017)