Ventilatsioonisüsteemide survestamine

Survestamiseks kasutatavad seadmed

Lindabi ventilatsioonisüsteemide survestusseadme abil saab mõõta ventilatsioonikanalite õhutihedust. Lekete põhjused võivad olla tingitud valest paigaldamisest või valmistajatehase kvaliteedist. Survestusseadmel on selgeltloetav 4- realine valgustatud vedelkristallekraan, mis näitab mõõtetulemusi ning kasutusjuhiseid. Saadud tulemused on võimalik kohapeal välja printida kasutades juhtmevaba taskuprinterit. Ventilatsioonikanalite õhutiheduse kontrollimisel on survestusseadmel võimalik kasutada nii positiivset, kui ka negatiivset rõhku

 

Survestamise metoodika

Ventilation for buildings – Ductwork – Strength and leakage of circular sheet metal ducts. EVS-EN 12237:2003

Survestus seade LT 600

Tehnilised andmed

Surve mõõtmine 
Tööpõhimõte: surve-takistus pooljuht indikaator
Mõõtepiirkond: -750 – +2000 Pa
Eristamisvõime: 1 Pa
Mõõtetäpsus: +/- 3 Pa või +/- 2,5 % lugemist

Õhuhulga mõõtmine 
Mõõtepiirkond: 0,00 – 55,00 l/s
Eristamisvõime: 0,01 l/s
Mõõtetäpsus: +/- 0,03 l/s või +/- 5 % lugemist

Adapteri valik 
Ilma adapterita: 8,00 – 55,00 l/s
Tüüp 1: 3,00 – 7,99 l/s
Tüüp 2: 0,00 – 2,99 l/s

Üldised andmed 
Pingeallikas: 230 V, 50 Hz
Võimsustarve: maksimaalselt 9 A
Töötemperatuur: +5 °C – +40 °C
Hoiutemperatuur: -20 °C – +50 °C
Peaseadme kaal: u. 9,5 kg
Kogukaal: u. 22 kg