Ventilatsioonisüsteemide survestamine

Ventilatsioonisüsteemi töötamisel on oluline tähtsus selle tihedusel. Õhukanalites esinevad lekked võivad põhjustada mitmesuguseid häireid, nagu:

  • Energiatarbimise kasvu
  • Müra
  • Ohuolukordi võimalike tulekahjude korral
  • Seadme kasuteguri alanemist
  • Lõhnade ja saastuse levimist

Õhukanalite tihedus määratakse rõhukatsetega, kus mõõdetakse lekkeõhu hulka kanalite välispinna ruutmeetri kohta l/s/m2. Reeglina kontrollitakse kogu süsteemi õhukanalite tihedust. Kui aga süsteem on koostatud tootesertifikaati omavatest kanaliosadest, võib tihedust kontrollida pisteliselt. Pistelise kontrolli ulatus on 20% väljaspool ventkambrit olevate peakanalite pindalast tingimusel, et tootesertifikaati omavate detailide tihedusklass on suurem kanalitelt nõutavast tihedusklassist. Igal juhul tuleb kogu süsteem täies ulatuses kontrollida järgmistel juhtudel:

  • Õhukanalites transporditakse mürk- või söövitavaid gaase või muid tervisele kahjulikke aineid sisaldavat õhku.
  • Kohtades, kus õhukanaleid ei ole võimalik hiljem parandada ilma ehitustarindeid rikkumata.
  • Kui õhukanaleid on vigastatud.

Survestamiseks kasutatavad seadmed

Lindabi ventilatsioonisüsteemide survestusseadme abil saab mõõta ventilatsioonikanalite õhutihedust. Lekete põhjused võivad olla tingitud valest paigaldamisest või valmistajatehase kvaliteedist. Survestusseadmel on selgeltloetav 4- realine valgustatud vedelkristallekraan, mis näitab mõõtetulemusi ning kasutusjuhiseid. Saadud tulemused on võimalik kohapeal välja printida kasutades juhtmevaba taskuprinterit. Ventilatsioonikanalite õhutiheduse kontrollimisel on survestusseadmel võimalik kasutada nii positiivset, kui ka negatiivset rõhku

Survestus seade LT 600

Tehnilised andmed

Surve mõõtmine 
Tööpõhimõte: surve-takistus pooljuht indikaator
Mõõtepiirkond: -750 – +2000 Pa
Eristamisvõime: 1 Pa
Mõõtetäpsus: +/- 3 Pa või +/- 2,5 % lugemist

Õhuhulga mõõtmine 
Mõõtepiirkond: 0,00 – 55,00 l/s
Eristamisvõime: 0,01 l/s
Mõõtetäpsus: +/- 0,03 l/s või +/- 5 % lugemist

Adapteri valik 
Ilma adapterita: 8,00 – 55,00 l/s
Tüüp 1: 3,00 – 7,99 l/s
Tüüp 2: 0,00 – 2,99 l/s

Üldised andmed 
Pingeallikas: 230 V, 50 Hz
Võimsustarve: maksimaalselt 9 A
Töötemperatuur: +5 °C – +40 °C
Hoiutemperatuur: -20 °C – +50 °C
Peaseadme kaal: u. 9,5 kg
Kogukaal: u. 22 kg