Ventilatsioonisüsteemide reguleerimine ja mõõtmine:
 

Majatehnik OÜ on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ja meile on väljastatud registreerimistunnistus L242. Mõõtelabori tegevuse aluseks on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt tunnustatud mõõtemetoodikad ja tööjuhendid, mille koostamisel on aluseks võetud rahvusvahelised mõõtestandardid (ISO) ja maailmas keskkonnatingimuste mõõtmise alal juhtivate maade (Soome, Saksamaa) riiklikud standardid. Mõõtelabori kvaliteedikäsiraamatus fikseeritud toiminguid on kohustuslik täita kõikidel labori töötajatel. Kvaliteedinõuete täitmist jälgivad labori kvaliteedijuht ja mõõtelabori juhataja.


1.Miks on vaja reguleerida?

Ventilatsioonisüsteemide peamine eesmärk on tagada ruumides normaalne sisekliima.

Korralikult seadistatud ventilatsioonisüsteemil on süsteemiosade poolt tekitatud müratase viidud miinimumini.Peamised tunnused reguleerimata ventilatsioonisüsteemist võivad olla:

- Halb enesetunne;
- Söögitegemise ja wc lõhnad elutoas või magamistoas;
- Suitsu sisse ajav kamin;
- Liiga suur õhu kiirus olmetsoonis;
- Kõrge müratase;
- Liiga kõrge/madal temperatuur osades ruumides;
- Niiskuskahjustused ehituskonstruktsioonides


2.Ventilatsioonisüsteemi mõõtmisel kasutatavad seadmed.

Majatehnik OÜ kasutab ventilatsioonisüsteemi mõõtmisel kõige kaasaegsemaid seadmeid

TSI VELOCICALC Air Velocity Meter, model 8386A series
Mõõtepiirkond:

õhukiirus termoanduriga 0-50 m/s
õhukiirus Pitot toruga 1,27-78,7 m/s
rõhkude vahe -3735 kuni 3735 Pa
temperatuur -10 kuni 60°C

3. Ventilatsioonisüsteemi reguleerimisel, mõõtmisel kasutatavad metoodikad

SFS 5512 Ilmastointi. Ilmavirtojen ja painesuhteiden mittaus ilmastointilaitoksissa ja EVS-EN 12599 "Ventilation for buildings. Test procedures and measuring methods for handling over installed ventilation and air conditioning systems."

 
Telefon: 53 226 554 (Elvis Uusmaa) Email: majatehnik[at]gmail.com